Chi tiết bài viết

Trường Cao đẳng nghề

15:21, Thứ Tư, 1-3-2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3838203

- Email: caodangquangbinh@gmail.com

- Website: caodangquangbinh.edu.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: Ths.Dương Vũ Nhật Đồng

- Điện thoại: 0232. 3838205

- Email: nhatdong1973@gmail.com

Hiệu phó: Ths.Nguyễn Xuân Hiếu

- Điện thoại: 0232. 3835489

- Email: hieunguyenxuan1@gmail.com

Hiệu phó: Đinh Thị Quỳnh Hoa

- Điện thoại:

- Email: dinhquynhoa75@gmail.com

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG:

1. Phòng Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3838203

2. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên

- Điện thoại: 0232. 3838119

3. Khoa Cơ khí - Động lực

- Điện thoại:

4. Khoa Điện

- Điện thoại:

5. Khoa Du lịch - Dịch vụ và Cơ bản

- Điện thoại:

6. Ban Đào tạo lái xe và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

- Điện thoại: 0232. 3838204

7. Trung tâm sát hạch lái xe

- Điện thoại: 0232. 3838204


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập