Chi tiết bài viết

Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019

10:18, Thứ Sáu, 1-3-2019

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2019

 

I. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN, THÀNH PHỐ:

(Chưa tính hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm)

1. Giá đất ở tại nông thôn.

2. Giá đất ở tại đô thị.

3. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế của khẩu Quốc tế Cha Lo.

4. Giá đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

5. Giá đất đối với các loại đất không quy định bảng giá cụ thể: Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất chưa xác định mục đích sử dụng.

 

II. PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ, LOẠI XÃ, KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. Nguyên tắc phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất đường, vị trí khu vực đất tại các huyện, thành phố.

2. Cụ thể về phân loại khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

 

III. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

2. Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

4. Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019.

 

Xem thêm:

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2009.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007.

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập