Chi tiết bài viết

Quy định cụ thể về phân loại khu vực, vị trí đất giai đoạn 2015 - 2019

14:27, Thứ Ba, 3-3-2015

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHÂN LOẠI KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

 

1. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại thành phố Đồng Hới. ( Download)

2. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại thị xã Ba Đồn.          ( Download)

3. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Minh Hóa.      ( Download)

4. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Tuyên Hóa.    ( Download)

5. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Quảng Trạch. ( Download)

6. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Bố Trạch.       ( Download)

7. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Quảng Ninh.   ( Download)

8. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Lệ Thủy.        ( Download)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập