Phí thuộc lĩnh vực Tư pháp

11:4, Chủ Nhật, 16-7-2017

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

1

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm  bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

đ/lần

30.000

2

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 

 

2.1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

đ/lần

80.000

2.2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

đ/lần

70.000

2.3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

đ/lần

60.000

2.4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

đ/lần

20.000

Nguồn: Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

Các tin khác