Giá cho thuê địa điểm kinh doanh và sân bãi cố định tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

14:11, Thứ Sáu, 5-1-2018

GIÁ CHO THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ SÂN BÃI CỐ ĐỊNH TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CHA LO 

STT

Danh mục

ĐVT

Mức giá

1

Cho thuê kinh doanh cửa hàng miễn thuế

Đồng/m2/tháng

15.000

2

Cho thuê sân bãi tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

 

 

2.1

Cho thuê mặt bằng kinh doanh đã có đầu tư xây dựng công trình nhà, mái che, kiot kinh doanh trên mặt bằng

Đồng/m2/tháng

15.000

2.2

Cho thuê sân bãi cố định chưa có đầu tư xây dựng công trình nhà, mái che, kiot kinh doanh trên mặt bằng

Đồng/m2/tháng

2.000

3

Cho thuê gian hàng đổi tiền tại nhà làm việc liên ngành Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

 

 

 

 + Gian hàng Đông Bắc cửa xuất

Đồng/gian/tháng

3.000.000

 

 + Gian hàng còn lại

Đồng/gian/tháng

5.000.000

4

Giá cho thuê kiot tại khu dịch vụ Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

Đồng/kiot/tháng

2.000.000

 Nguồn: Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

Các tin khác