Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

14:17, Thứ Sáu, 5-1-2018

GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ VÀ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

STT

Danh mục

ĐVT

Mức giá

I

Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN

1

Tại các chợ của thành phố Đồng Hới

 

 

1.1

Tại chợ Đồng Hới và chợ Nam Lý

 

 

 

+ Vị trí 1

Đồng/m2/tháng

50.000

 

+ Vị trí 2

Đồng/m2/tháng

33.000

 

+ Vị trí 3

Đồng/m2/tháng

22.000

1.2

Chợ Cộn, chợ Bắc Lý, chợ Công Đoàn, chợ Đồng Mỹ, chợ Đồng Phú

 

 

 

+ Vị trí 1

Đồng/m2/tháng

28.000

 

+ Vị trí 2

Đồng/m2/tháng

17.000

 

+ Vị trí 3

Đồng/m2/tháng

11.000

1.3

Tại các chợ khác

 

 

 

+ Vị trí 1

Đồng/m2/tháng

11.000

 

+ Vị trí 2

Đồng/m2/tháng

6.000

2

Tại các chợ ở các huyện, thị xã

 

 

 

+ Khu vực thị xã, thị trấn

Đồng/m2/tháng

20.000

 

+ Khu vực nông thôn

Đồng/m2/tháng

15.000

II

Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN

 

Xe máy

Đồng/lượt

5.000

 

Xe máy

Đồng/tháng

66.000

 

Xe đạp điện

Đồng/lượt

4.000

 

Xe đạp điện

Đồng/tháng

50.000

 

Xe đạp

Đồng/lượt

3.000

 

Xe đạp

Đồng/tháng

33.000

 

Xe ô tô khách từ 15 chỗ ngồi trở xuống

Đồng/lượt

10.000

 

Xe ô tô khách trên 15 chỗ ngồi

Đồng/lượt

15.000

 

Trông giữ xe tại các điểm di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh

 

 

 

Xe ô tô khách từ 15 chỗ ngồi trở xuống

Đồng/lượt

17.000

 

Xe ô tô khách trên 15 chỗ ngồi

Đồng/lượt

28.000

 

Trông giữ xe tại các trường học

 

 

 

Xe đạp

Đồng/tháng

11.000

 

Xe đạp điện

Đồng/tháng

22.000

 

Xe máy tại các trường CN, trung tâm dạy nghề

Đồng/tháng

33.000

 

Trông giữ xe tạm giữ do vi phạm trật tự an toàn giao thông

 

 

 

Xe đạp

Đồng/chiếc/ngày

600

 

Xe mô tô 2, 3 bánh và xích lô

Đồng/chiếc/ngày

3.000

 

Xe công nông, máy kéo và các phương tiện có kết cấu tương tự

Đồng/chiếc/ngày

10.000

 

Ô tô con từ 4 - 9 chỗ ngồi, ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống

Đồng/chiếc/ngày

11.000

 

Ô tô từ 10 - 30 chỗ ngồi, ô tô tải từ 3,6 tấn đến 13 tấn

Đồng/chiếc/ngày

17.000

 

Ô tô trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải trên 13 tấn

Đồng/chiếc/ngày

22.000

 

Ô tô tải siêu trường siêu trọng (quá khổ, quá tải cầu đường)

Đồng/chiếc/ngày

28.000

 Nguồn: Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

Các tin khác