Mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9:27, Thứ Tư, 25-8-2021

Xem chi tiết

Các tin khác