Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Quảng Bình

10:33, Thứ Năm, 16-10-2014

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CN QUẢNG BÌNH

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 189 - Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3855688 (tổng đài)

- Fax: (052) 3823553

- Email: quangbinh@bidv.com.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Đinh Hữu Thành

- Điện thoại: (052) 3844979; (052) 3855688 (ext 888)

- Email: thanhdh1@bidv.com.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Viết Xưởng

- Điện thoại: (052) 3850139; ; (052) 3855688 (ext 868)

- Email: xuong.nv@bidv.com.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thân

- Điện thoại: (052) 3855688 (ext 886)

- Email: thannv@bidv.com.vn

 Phó Giám đốc: Phan Thanh Bình

- Điện thoại: (052) 3855688 (ext 828)

- Email: binhpt@bidv.com.vn

 Phó Giám đốc: Lê Gia Hiệp

- Điện thoại: (052) 3855688 (ext 866)

- Email: hieplg@bidv.com.vn

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC TẠI TRỤ SỞ CHÍNH:

1. Phòng Quan hệ khách hàng 1

+ Điện thoại: (052) 3829652; (052) 3855688 (ext 601)

2. Phòng Quan hệ khách hàng 2

+ Điện thoại: (052) 3844426; (052) 3855688 (ext 602)

3. Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân

+ Điện thoại: (052) 3822987; (052) 3855688 (ext 777)

4. Phòng Giao dịch khách hàng cá nhân

+ Điện thoại: (052) 3844401; (052) 3855688 (ext 612/632)

5. Phòng Giao dịch khách hàng Doanh nghiệp

+ Điện thoại: (052) 3821920; (052) 3855688 (ext 618/638)

6. Phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ

+ Điện thoại: (052) 3840124; (052) 3855688 (ext 633/721)

7. Phòng Quản lý rủi ro

+ Điện thoại: (052) 3822983; (052) 3855688 (ext 626)

8. Phòng Quản trị tín dụng

+ Điện thoại: (052) 3855688 (ext 611/791)

9. Phòng Tài chính Kế toán

+ Điện thoại: (052) 3824608; (052) 3855688 (ext 635/615)

10. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

+ Điện thoại: (052) 3828268; (052) 3855688 (ext 637/742)

11. Phòng Tổ chức hành chính

+ Điện thoại: (052) 3823075; (052) 3855688 (ext 636/734)

III. MẠNG LƯỚI PHÒNG GIAO DỊCH:

1. Phòng Giao dịch Đồng Hới

+ Địa chỉ: 46 Quang Trung - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (052) 3823656/ (052) 3823643

2. Phòng Giao dịch Nguyễn Trãi

+ Địa chỉ: 03 Nguyễn Trãi - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (052) 3851616/ (052) 3850736

3. Phòng Giao dịch Bắc Lý

+ Địa chỉ: Quốc lộ 1A - P. Bắc Lý - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (052) 3844765/ (052) 3844764

4. Phòng Giao dịch Bố Trạch

+ Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

+ Điện thoại/Fax: (052) 3611253/ (052) 3611254

5. Phòng Giao dịch Quán Hàu

+ Địa chỉ: TK 4 - Thị trấn Quán Hàu - huyện Quảng Ninh

+ Điện thoại/Fax:

4. Phòng Giao dịch Nam Lý

+ Địa chỉ: 23 Phan Đình Phùng - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax:


Các tin khác