Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi

16:23, Thứ Năm, 11-4-2013

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Tiểu khu 14 - phường Bắc Lý - Tp Đồng Hới.

Điện thoại: (052) 3821.435 

Fax: (052) 3822.196

Email: ktcttlqb@yahoo.com.vn

 

I. GIỚI THIỆU:

1. Lãnh đạo Doanh nghiệp: 

• Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ:  Nguyễn Viết Xuân

+ Điện thoại:

(052) 821.435

+ Fax:

(052) 822.196

+ Email:

gd_thuynong_qb@yahoo.com.vn

2. Thông tin chung:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên. 

- Quyết định thành lập số: 3114/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Giấy phép kinh doanh số: 2404000016 ngày 12/3/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nghành kinh tế khác;

+ Quản lý các dự án đầu tư do UBND tỉnh giao.

 

II. MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ:

- Dịch vụ tưới tiêu cho nông nghiệp và cung cấp theo yêu cầu khác;

- Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh;

- Làm chủ đầu tư DA xây dựng công trình thủy lợi được UBND tỉnh giao;

- Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình thủy lợi:

+ Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình hạng II trở xuống;

+ Lập các dự án đầu tư xây dưng công trình nhóm B trở xuống;

+ Khảo sát địa hình công trình;

+ Thiết kế, lập tổng dự toán và dự toán các công trình xây dựng thủy lợi;

+ Thẩm định dự án xây dựng thủy lợi và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thủy lợi được chủ đầu tư giao giám sát chất lượng công trình ;

+ Liên doanh, liên kết với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước về sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động của công ty;

+ Kinh doanh khách sạn, du lịch trong lòng hồ và các dịch vụ khác.

III. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP:

- Trong các năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng có sự tiến triển vững chắc và toàn diện. Doanh thu, nghĩa vụ ngân sách, thu nhập cho người lao động ngày càng tăng. Đáp ứng nhu cầu dùng nước của bà con nông dân và các ngành kinh tế khác, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi mang lại hiệu quả tổng hợp to lớn. Nhiều năm liên tục được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Các phòng, trạm, cá nhân được Bộ, các ban ngành tặng bằng khen, giấy khen.

- Trong những năm tới, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi đến năm 2010 và 2015 của ngành, Công ty tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Tích cực tìm và tranh thủ các nguồn để mở rộng phạm vi cấp nước, nâng cao dịch vụ tưới tiêu. Đầu tư xây dựng các công trình nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa công tác thủy lợi của tỉnh.

Các tin khác