Từ ngày 08 - 10/8/2022, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

16:50, Thứ Sáu, 29-7-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 103/KH-TTHĐND ngày 29/7/2022 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6, HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, trong 03 ngày làm việc từ 08 - 10/8/2022, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc với cử tri tại 13 điểm theo đơn vị bầu cử, trong đó các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và Quảng Ninh 01 điểm/địa phương; thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới và huyện Lệ Thủy 02 điểm/địa phương.

Để công tác tiếp xúc cử tri diễn ra thuận lợi và đảm bảo chất lượng, Ủy ban MTTQVN tỉnh căn cứ thời gian, số điểm tiếp xúc cử tri chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri và thực hiện chủ trương tiếp xúc hai cấp cử tri nơi có điều kiện; đồng thời phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thống nhất địa điểm, danh sách đại biểu, thời gian tiếp xúc cụ thể; kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng liên quan.

UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành, địa phương bố trí cán bộ tham gia tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền trước cử tri...

PV Minh Huyền

Các tin khác