Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

23:47, Thứ Sáu, 5-8-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 05/8/2022, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Quảng Bình.

Phó Chủ UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Quảng Bình

Theo báo cáo triển khai cơ chế, chính sách và định hướng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, so với giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đồng thời Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện. Cụ thể, Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 là phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 60% số thôn, bản, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM…

Tính đến tháng 7/2022, cả nước đã có 5.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn NTM; trong đó 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 41 đơn vị so cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,2% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 06 chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM gồm: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM. 

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại từng địa phương; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình và định hướng các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM trong chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn, mang lại giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới. Đồng chí nhấn mạnh, ngoài nguồn vốn Trung ương, các địa phương cần lồng ghép nguồn vốn địa phương và huy động mọi nguồn lực, kêu gọi vốn xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng NTM phải linh hoạt, phù hợp với từng đặc thù địa bàn; hình ảnh NTM cần dựa trên giá trị truyền thống, đặc điểm vùng miền, đặc thù địa phương nên phải đa dạng về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn; có sự đan xen công trình và mảng xanh, tạo không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng, sự giao lưu, kết nối giữa cư dân nông thôn và tiếp cận đô thị. Ngoài ra, đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần chú ý, quan tâm phát triển kinh tế nông thôn, tạo ra cơ hội việc làm cho lao động nông thôn; phát triển du lịch nông nghiệp để thu hút người đô thị về nông thôn, góp phần quảng bá hình ảnh làng quê gắn với tiêu thụ nông sản, sản phẩm làng nghề, thay đổi nếp sống nông thôn theo hướng văn minh...

PV Minh Huyền

Các tin khác