Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

13:57, Chủ Nhật, 18-9-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/9/2022, tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với Chủ đề "Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển". Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ về các yếu tố nền tảng với sự phát triển của Việt Nam đồng thời nêu rõ: Việt Nam luôn nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động.
Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự đồng hành, đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; chia sẻ với những nhà đầu tư gặp khó khăn do tình hình trong nước và thế giới đồng thời khẳng định: Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao của chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, chung tay, chung sức đồng lòng, vì một Trái đất yên bình và xanh, vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, không để ai lại phía sau”…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, làm rõ xu hướng dòng vốn đầu tư trên thế giới và đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh; nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội để đầu tư, mở rộng đầu tư trong một số lĩnh vực tại Việt Nam; việc thực thi chính sách và chuẩn bị điều kiện để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật; hỗ trợ doanh nghiệp; xác định một số lĩnh vực có khả năng thúc đẩy nhanh dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung giải quyết tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số ngành, một số khu vực…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện và sớm ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đầu tư nước ngoài; đồng thời tiếp tục phản hồi, làm rõ hơn những vấn đề được nêu tại hội nghị.

Chia sẻ một số suy nghĩ về các yếu tố nền tảng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, có lịch sử hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; có nền văn hóa lâu đời, phong phú, đa dạng; con người Việt Nam cần cù, bản lĩnh, sáng tạo, thân thiện và mến khách. Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện: Nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; nền dân chủ XHCN, phát huy tối đa năng lực của tất cả mọi người, doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam; đồng thời khẳng định quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng cho biết, 8 tháng qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhìn chung có lạm phát cao và tăng trưởng thấp, thì kinh tế Việt Nam đạt được những kết quả khá tích cực, lạm phát được kiểm soát và tăng trưởng có xu hướng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm.Quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập được thúc đẩy, mở rộng phù hợp tình  hình. Đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng lên cả về tinh thần và vật chất; đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của bạn bè quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam "với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường”.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực". Việc thu hút đầu tư nước ngoài cân đối, hợp lý, linh hoạt trên cơ sở đặc trưng của các địa phương, vùng miền, đảm bảo phù hợp với định hướng, quy hoạch và yêu cầu phát triển theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; rà soát toàn diện các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; có kế hoạch kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, bất cập trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh; rà soát, đánh giá và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón các dự án đầu tư; nghiên cứu tạo hành lang pháp lý đối với các hình thức, phương thức đầu tư mới, hợp tác công - tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên phát triển một số lĩnh vực cụ thể thuộc công nghiệp hỗ trợ như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đa dang hóa chuỗi cung ứng, đổi mới công nghệ; có chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp đối với các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh chủ đạo; hình thành các trung tâm năng lượng lớn phù hợp với lợi thế cạnh tranh của các địa phương; đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh để huy động các nguồn xã hội hóa cho đầu tư phát triển…

Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam; phục hồi sản xuất kinh doanh, tiến tới mở rộng đầu tư.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam với tinh thần "Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển".

PV Hồng Lựu

Các tin khác