Hỗ trợ 173.400 kg gạo cho học sinh tỉnh Quảng Bình trong học kỳ I năm học 2022 - 2023

16:38, Thứ Hai, 19-9-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 571/QĐ-TCDT ngày 14/9/2022 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về xuất gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên được giao nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền 173.400 kg gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Bình trong học kỳ I năm học 2022 - 2023 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Quyết định số 1845/QĐ-BTC ngày 08/9/2022 của Bộ Tài chính về xuất gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để tổ chức cấp phát, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã theo kế hoạch phân bổ đảm bảo đúng quy định, đối tượng, góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình, nhà trường, tạo điều kiện trong việc duy trì tỷ lệ đi học, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục ở những vùng điều kiện khó khăn.

Được biết, trong học kỳ I năm học 2022 - 2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất hơn 37.555.026 kg gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh của 42 địa phương trên cả nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu hoàn thành giao nhận gạo trước ngày 31/12/2022.

PV Mai Anh
 

Các tin khác