Tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

16:15, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 20/9/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/01/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam; đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện NHCSXH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Trưởng Ban Đại diện NHCSXH tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Sau 20 năm thực hiện, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về cho vay ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác. Các chính sách có tính xã hội hóa rộng rãi, được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng và Nhân dân đồng tình cao. 

Đối với tỉnh Quảng Bình, NHCSXH tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực để đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của hộ nghèo và đối tượng chính sách. Vốn đầu tư tín dụng được quản lý, giám sát chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, tốc độ tăng trưởng dư nợ nhanh và chất lượng ngày càng cao. Tính đến ngày 31/8/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 4.247.423 triệu đồng; tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ chức chính trị - xã hội của NHCSXH tỉnh là 4.198.357 triệu đồng với 79.942 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,1% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách.

Trong 20 năm, NHCSXH tỉnh đã giải ngân 26 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay đạt 13.047.159 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 8.989.766 triệu đồng, tổng dư nợ đến ngày 31/8/2022 đạt 4.233.174 triệu đồng với 22 chương trình tín dụng và 80.085 khách hàng đang còn dư nợ. Các chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; kịp thời giúp cho trên 603 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; tạo và duy trì việc làm cho gần 62 nghìn lao động; hơn 5,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 64 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; 1.316 học sinh, sinh viên mua máy tính thiết bị học trực tuyến; hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 227 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng, sửa chữa gần 9,5 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo; 1.017 khách hàng được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; 26 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng Covid-19 được vay vốn và 109 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 3.931 lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những mặt đã làm được, tồn tại, hạn chế và đề ra kế hoạch, giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam vinh danh các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình trong thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đạt được để triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì và phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý đặc thù nhằm thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trưởng ban Đại diện NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam và ghi nhận những ý kiến, đóng góp tâm huyết của các đại biểu, Trưởng ban Đại diện NHCSXH tỉnh nhấn mạnh, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là dấu mốc quan trọng trong thực hiện mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm, từng giai đoạn. Để hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, NHCSXH tỉnh cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người dân tiếp cận  các dịch vụ của NHCSXH nhanh nhất, thuận lợi nhất với chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Đại diện các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, chú trọng địa bàn hoạt động yếu, chất lượng tín dụng thấp; quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của NHCSXH, nhất là hoạt động tại điểm giao dịch xã. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần chú trọng thực hiện tốt những nội dung ủy thác; tăng cường kiểm tra giám sát ở cơ sở, nhất là việc bình xét đề nghị cho vay, đôn đốc thu nợ đến hạn, quá hạn, vận động hộ vay gửi tiết kiệm. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND cấp xã cần phát huy vai trò quản lý Nhà nước để tín dụng chính sách đến đúng đối tượng và hiệu quả, kiểm soát chất lượng nợ trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về mục đích, ý nghĩa của tín dụng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, NHCSXH Việt Nam, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và NHCSXH tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

PV:NQ

Các tin khác