Sửa đổi, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

18:48, Thứ Sáu, 23-9-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 23/9/2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, qua hơn 03 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo lập hành lang pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, góp phần đa dạng hóa hình thức bảo đảm phương tiện phục vụ công tác và cách thức trang bị, quản lý xe ô tô.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã phát sinh một số bất cập như: Định mức sử dụng xe ôtô chưa phản ánh đầy đủ địa bàn, phạm vi, tính chất hoạt động và mức độ tự chủ; quy định để tích hợp nhiều mục đích vào một loại xe chưa cụ thể; quy trình báo cáo để phê duyệt chủng loại, số lượng, đối tượng sử dụng, mức giá đối với xe ô tô phục vụ nhiệm vụ đặc thù chưa đảm bảo tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương…

Xuất phát từ thực tế trên, dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ được xây dựng trên quan điểm xe ô tô cùng với các tài sản khác là điều kiện cần thiết để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội; sự phù hợp của tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, căn cứ danh mục chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022, Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 04 nhóm như quy định hiện hành; đồng thời sắp xếp lại các chức danh thuộc nhóm 3, nhóm 4 cho phù hợp với Danh mục ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW; điều chỉnh giá mua xe ô tô tối đa của nhóm 3, nhóm 4 cho phù hợp với giá xe ô tô thực tế trên thị trường của loại xe đang được sử dụng phổ biến phục vụ công tác của các chức danh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tập trung vào các nội dung như: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ôtô phục vụ công tác chung, xe ôtô chuyên dùng, khoán kinh phí sử dụng xe ôtô và thuê dịch vụ xe ô tô… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp để trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

PV Minh Huyền

Các tin khác