Chi tiết bài viết

Phê duyệt danh sách học sinh năm học 2022 - 2023 thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

16:50, Thứ Ba, 15-11-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ của học kỳ I năm học 2022 - 2023 và danh sách học sinh bổ sung hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2021 - 2022.

Theo đó, đợt này có 11 đơn vị với 162 học sinh thuộc các trường trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng hỗ trợ. Đây là nhóm đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, điều kiện nhà ở xa trường hoặc địa hình khó khăn cách trở khoảng cách từ nhà đến trường >10km với học sinh THPT (>7km đối với học sinh THCS) và khoảng cách từ nhà đến trường >10km với học sinh THPT (>7km đối với học sinh THCS). Ngoài ra, có 02 trường với 06 học sinh cũng được bổ sung hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2021 - 2022.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường có học sinh được hưởng chế độ để tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo quy định; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí và giám sát các trường trong việc cấp phát kinh phí cho học sinh; Hiệu trưởng các trường có học sinh được hưởng chế độ tổ chức cấp phát kinh phí kịp thời, đúng đối tượng. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ danh sách để tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)