Chi tiết bài viết

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

15:50, Thứ Tư, 16-11-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 16/11/2022, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đầu cầu trực tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng.

Đại biểu tỉnh Quảng Bình dự hội nghị tại Trụ sở Trung ương Đảng có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Các Đảng bộ, Chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị tại địa phương, đơn vị thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình.


Điểm cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Nghị quyết xác định, vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Việc phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ phải phù hợp với các chiến lược phát triển Quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện thực tế; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của vùng.

Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển, hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn Quốc gia và khu vực; là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào; là nơi các giá trị văn hoá, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 07 - 7,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP vùng tăng từ 2,5 - 3 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng/người/năm, kinh tế số trong GRDP vùng đạt khoảng 30%. Thu ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 20 - 25% cả nước...
Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh liên kết vùng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; nâng cao khả năng ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển toàn diện văn hoá - xã hội vùng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; dự thảo chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; ý kiến phát biểu của đại biểu Bộ, ngành, địa phương nhằm đưa vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ để sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế vùng. Đồng chí cũng đã làm rõ thêm về tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, việc ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW nhằm tạo tiền đề nền tảng để xứng đáng với vị thế, vai trò của vùng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Tổng Bí thư yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, của toàn vùng, từng địa phương trong vùng; xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị; đồng thời phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng, phát triển chung của cả nước, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng, liên kết vùng; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo, ý chí, quyết tâm, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các địa phương trong vùng; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và những khó khăn, thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm  quốc phòng - an ninh ở vùng để đề ra chính sách, biện pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng; đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển của từng địa phương; huy động tối đa nguồn lực cho phát triển của vùng, trong đó xác định lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định.

Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, cùng với các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở vùng…

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)