Chi tiết bài viết

Trường Đại học Quảng Bình được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2022 theo Nghị định số 116/2020-CP của Chính phủ

15:45, Thứ Năm, 17-11-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2022 theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Trường Đại học Quảng Bình được giao nhiệm vụ đào tạo 144 giáo viên năm 2022 theo Nghị định số 116/2020-CP của Chính phủ gồm các mã ngành, cụ thể: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Ngữ văn thuộc khóa tuyển sinh năm học 2022 - 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh. 

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai nhiệm vụ. Trường Đại học Quảng Bình tham mưu Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xét chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời xét chọn theo chỉ tiêu được giao đúng quy định.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)