Đánh giá tình hình thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16:21, Thứ Tư, 23-11-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 23/11/2022, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) và Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) Trung ương về đánh giá tình hình thực hiện Dự án FMCR trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Dự án FMCR  tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư ban đầu gần 22 triệu USD, gồm 03 hợp phần, đó là: Phục hồi và phát triển rừng ven biển; tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển; quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Thời gian thực hiện, từ năm 2018 - 2023. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án là 13,7 triệu USD, trong đó vốn đối ứng là hơn 3,8 triệu USD; đề xuất thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 - 2026.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Bình đề nghị WB thống nhất phương án kéo dài tiến độ thực hiện Dự án FMCR đến hết năm 2026 để triển khai chăm sóc rừng trồng bằng nguồn vốn đối ứng; đồng thời đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án FMCR, qua đó bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương cho các hoạt động chăm sóc rừng trồng và giao khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2023 - 2026. 

Sau khi Ban Quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình và các sở, ngành liên quan, thảo luận, nêu lên những vướng mắc, phía đại diện đoàn công tác của WB và Dự án FMCR Trung ương nêu ý kiến, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc mà WB hoặc Ban Quản lý Dự án FMCR Trung ương có thể hỗ trợ để tháo gỡ thì tỉnh Quảng Bình cần chủ động đề xuất, nhằm bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc trước khi kết thúc Dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án FMCR đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời cho biết, tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đồng chí tỉnh cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác WB và Dự án FMCR Trung ương đối với tình hình triển khai thực hiện Dự án FMCR trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án FMCR. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án FMCR Trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh Quảng Bình xây dựng một số công trình phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

PV ĐHà

Các tin khác