Chi tiết bài viết

Tuyên dương 52 điển hình "Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"

9:41, Thứ Sáu, 19-5-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 18/5/2023, Công an tỉnh (CA) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Công an Nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2018 - 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị có liên quan.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, CA tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị cho cán bộ, chiến sỹ tham gia học tập, tuyên truyền về Kết luận số 01-KL/TW, phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ". Từ việc tổ chức quán triệt và triển khai chuyên đề về học tập và làm theo Bác hàng năm, CA tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và đợt thi đua đặc biệt; xây dựng, đề ra khẩu hiệu, phương châm hành động từng năm, như: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Xây dựng CA tỉnh Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"... 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2018 - 2023.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được CA tỉnh đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và công tác công an hàng năm; đồng thời ban hành quy định ứng xử “Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CA tỉnh Quảng Bình”, lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy, nhân văn, có những hành động đẹp, được chính quyền, Nhân dân ghi nhận.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" 

Ngoài ra, lực lượng CA tỉnh cũng đã chủ động nắm bắt tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các hoạt động chống phá của những thế lực thù địch; xử lý nhiều vụ việc, tình huống phức tạp; điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 93,68%; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao…

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích mà lực lượng CA tỉnh đã đạt được trong các mặt công tác cũng như việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy”. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu lực lượng CA tỉnh cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, đó là "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy" và "gương mẫu, đi đầu" như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 75 năm lực lượng CAND thực hiện 6 điều Bác dạy; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ CAND về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng CA tỉnh đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, CAND là “công bộc của dân”, là “người bạn của Nhân dân”; chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; có hình thức động viên, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, là tấm gương, học sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, đơn vị và cộng đồng xã hội.

Dịp này, có 22 tập thể và 30 cá nhân của lực lượng CA tỉnh đã được tuyên dương điển hình "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2018  - 2023.

Đồng thời, CA tỉnh cũng tiến hành phát động phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2023 - 2028.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

PV ĐHà 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập