Chi tiết bài viết

Công bố quyết định rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022

10:58, Thứ Tư, 24-5-2023

Ngày 23/5/2023, Đoàn rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Đoàn rà soát) đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế -  xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Tưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Trưởng Đoàn rà soát chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía Đoàn rà soát có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Phó trưởng Đoàn rà soát; thành viên Đoàn rà soát gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; về phía các cơ quan, đơn vị, địa phương được rà soát gồm có đại diện lãnh đạo và phụ trách thanh tra của 37 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đoàn rà soát, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Phó trưởng Đoàn rà soát công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022 đối với 37 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, UVBTVTU, Trưởng BNCTU, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ PCTN, TC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, mục đích nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong việc thực hiện công tác thanh tra nói chung và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng theo quy định của pháp luật. Qua đó, xem xét để kiến nghị chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; thông qua việc rà soát đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2021 để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn đối với công tác thanh tra trong thời gian tới… Việc rà soát được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Nội dung, phương pháp rà soát là nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu từng cuộc thanh tra, nhất là Báo cáo kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo, xử lý của người có thẩm quyền đối với kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ (nếu có), từ đó xác định: những sai phạm cụ thể về kinh tế và trách nhiệm của cá nhân (trong đó, những sai phạm của cá nhân có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng; cá nhân, tổ chức có sai phạm và liên quan); kiến nghị xử lý của Đoàn thanh tra, Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ, kết luận của người ra quyết định thanh tra đối với sai phạm trên, trong đó kiến nghị xử lý sai phạm có dấu hiệu về tội phạm tham nhũng; quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền đối với kết luận thanh tra (trong đó, xử lý đối với sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng); kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu tội phạm khác mà Đoàn thanh tra không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra và kết luận thanh tra, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền cũng không yêu cầu chuyển cơ quan điều tra; các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu tội phạm khác mà Đoàn thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra nhưng người ra kết luận thanh tra, cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra quyết định không chuyển; các kiến nghị khác của Đoàn rà soát về tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Tưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Trưởng Đoàn rà soát khẳng định thông qua công tác rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng; xác định được những khó khăn, vướng mắc; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; những giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng quan hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội. Đồng thời, qua đó đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Lương Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được rà soát phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn rà soát trong quá trình rà soát nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo Kế hoạch, Đoàn rà soát sẽ tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 37 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và kết thúc sau 90 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định.

Ban nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập