Chi tiết bài viết

Từ ngày 27/9 - 04/10/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

16:28, Thứ Hai, 18-9-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Thông báo số 92/TB-ĐĐBQH ngày 18/9/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, để kịp thời thông tin trước cử tri về dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại 08 điểm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Chiều ngày 27/9/2023 tại thành phố Đồng Hới; sáng và chiều ngày 28/9/2023 tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy; sáng và chiều ngày 02/10/2023 tại thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch; sáng và chiều ngày 03/10/2023 tại huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa; sáng ngày 04/10/2023 tại huyện Bố Trạch.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri và cử đại diện tham dự các cuộc tiếp xúc để tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập