Chi tiết bài viết

Từ ngày 02/5/2024 thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

10:2, Thứ Tư, 27-3-2024

(Quang Binh Portal) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023 - 2024 sẽ chính thức đăng ký dự thi từ 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5 theo hình thức trực tuyến. Trong khoảng thời gian này, các thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi trực tiếp tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi từ ngày 24 - 28/4. Các trường lập và giao tài khoản cho thí sinh từ ngày 24 - 26/4.

Ngoài ra, các trường sẽ tiến hành rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu ngành, gồm: Thông tin cá nhân học sinh (hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 23/4); thông tin kết quả học tập của học sinh (hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 31/5).
Bên cạnh đó, các trường phổ thông cấp tài khoản, mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi  trực tuyến. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc Chứng minh Nhân dân, Mã số định danh cá nhân do cơ quan công an cấp. 

Đối với thí sinh không có Căn cước công dân, Chứng minh Nhân dân, Mã số định danh hoặc không có Quốc tịch Việt Nam, sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trường hợp không có Căn cước công dân, Chứng minh Nhân dân, Mã số định danh hoặc số Hộ chiếu, hệ thống Quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Các trường chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để: Đăng ký dự thi trực tuyến; kiểm tra thông tin cá nhân; đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; nộp những minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng tại website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Yêu cầu ảnh thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400 x 600 pixels, được chụp theo kiểu Căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Căn cước công dân, Chứng minh Nhân dân, Mã số định danh, số Hộ chiếu thống nhất khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

ĐHà
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập