Chi tiết bài viết

Quảng Bình có 06 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

17:5, Thứ Năm, 4-7-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 03/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch, đến năm 2030, toàn quốc có 173 cảng cá, gồm 39 cảng cá loại I, 80 cảng cá loại II, 54 cảng cá loại III, đáp ứng bốc dỡ tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.983.000 tấn/năm và 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (gồm 30 khu cấp vùng, 130 khu cấp tỉnh), đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 90.600 tàu cá.

Trong đó, tỉnh Quảng Bình 07 cảng cá, gồm Cảng cá Sông Gianh, Cảng cá Nhật Lệ, Cảng cá Roòn, Cảng cá Lý Hòa, Cảng cá Quảng Phúc, Cảng cá Bắc Sông Gianh và Cảng cá Quảng Đông; 06 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đó là: Khu neo đậu Bắc sông Gianh, Khu neo đậu Cửa Gianh, Khu neo đậu Nhật Lệ, Khu neo đậu Cửa Roòn, Khu neo đậu Cửa Lý Hòa, Khu neo đậu chợ Gộ.

Đặc biệt, Khu neo đậu Bắc sông Gianh là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ưu tiên thực hiện quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Được biết, mục tiêu chung của Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành Thủy sản, đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nghề cá, tăng cường hội nhập quốc tế; thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập