Chi tiết bài viết

Cụm Liên minh Hợp tác xã 06 tỉnh Bắc Trung Bộ: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

14:59, Thứ Sáu, 5-7-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 05/7/2024, Cụm Liên minh Hợp tác xã (HTX) 06 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua - khen thưởng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng và đồng chí Ngô Gia Thởi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình, Cụm phó chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, Cụm Liên minh HTX 06 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) đã chủ động, đoàn kết, sáng tạo tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; tăng cường công tác tuyên truyền, hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.

 Cụm trưởng Cụm Liên minh HTX 06 tỉnh Bắc Trung Bộ phát biểu tại hội nghị

Đến nay, toàn cụm có 4.425 HTX, trong đó Thanh Hóa 1.331 HTX, Hà Tĩnh 1.031 HTX, Nghệ An 903 HTX, Quảng Bình 490 HTX, Quảng Trị 347 HTX và Thừa Thiên Huế 323 HTX. Hầu hết, các HTX hoạt động ngày càng chất lượng, các HTX thành lập mới xuất phát từ nhu cầu thiết thực của thành viên, có nhiều HTX xây dựng được chuỗi giá trị sản phẩm, mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ tốt hơn cho thành viên, tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho người lao động. 

 Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, toàn cụm có 200 Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động tương đối ổn định, kinh doanh có lãi, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX các tỉnh cơ bản được củng cố và sắp xếp lại theo Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện cho các HTX được vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình trình bày báo cáo sơ kết

Tuy nhiên, nhiều HTX phát triển vẫn còn chậm, quy mô còn nhỏ, chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa thành viên với thị trường, dịch vụ bao tiêu sản phẩm cho thành viên còn hạn chế, hoạt động còn hình thức, chưa có chuyển biến hiệu quả. Các HTX thành lập mới phần lớn là nông nghiệp, hoạt động còn khó khăn, lúng túng, vốn kinh doanh ít, thiết bị và công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm còn thấp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động của khu vực kinh tế tập thể và HTX trong khu vực, đồng thời thống nhất nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024, đó là: Tiếp tục tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ phát triển mới các HTX trên các lĩnh vực, bảo đảm hoạt động đúng luật, thực chất, hiệu quả, bền vững; phấn đấu tăng tỷ lệ HTX hoạt động tốt, khá; đẩy mạnh phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX và các đơn vị thành viên; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời; tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất.  

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập