Chi tiết bài viết

Đảng bộ thị xã Ba Đồn lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm mới theo gương Bác

9:16, Thứ Sáu, 10-5-2024

(Quang Binh Portal) -  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Việc nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ phường Ba Đồn thực hiện việc đăng ký làm theo Bác gắn với

Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy, các cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị mình. Cụ thể như: Đảng bộ phường Ba Đồn thực hiện việc đăng ký làm theo Bác gắn với “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”; Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đăng ký làm theo Bác gắn với “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nâng cao chất lượng giáo dục”… Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành một nội dung cụ thể trong Nghị quyết, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị; quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… 

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, Thị ủy Ba Đồn đã đẩy mạnh việc cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Ban Thường vụ Thị ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Các đồng chí lãnh đạo chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp giải quyết dứt điểm, kịp thời từng vấn đề nảy sinh. Ban Tuyên giáo Thị ủy biên soạn các tài liệu, bài viết tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm của địa phương.

Chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Thủy học tập và làm theo gương Bác

Từ trong phong trào thi đua làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay. Điển hình có Hội Cựu chiến binh phường Quảng Thọ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn trọng điểm. Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể vận động quần chúng Nhân dân tham gia phong trào, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Trong quá trình hoạt động, Hội luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào công tác giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Học tập và làm theo gương Bác, chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Thủy đã thành lập câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ nhân ái”. CLB hoạt động dựa trên việc vận động các chị em thu gom, phân loại rác thải, phế liệu, tận dụng những phế liệu có thể tái sử dụng bán lấy tiền gây “Quỹ nhân ái”. Số tiền từ “Quỹ nhân ái” đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhiều chị em nghèo, ốm đau bệnh tật, các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi... thông qua các phong trào, gương cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác xuất hiện ngày một nhiều hơn. Điển hình có chị Võ Thị Phin, Tổ trưởng Tổ thu gom rác thải chợ Ba Đồn, chị Phạm Thị Luyện, xã Quảng Lộc với xưởng may tạo việc làm cho các chị em bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn…

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, thời gian tới, mỗi cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Thị ủy cũng chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… 

CTV Lệ Hằng (Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập