Chi tiết bài viết

Tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

14:43, Thứ Sáu, 12-4-2024

(Quang Binh Portal) - Xác định điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến luôn được tỉnh quan tâm, lồng ghép, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Cụ thể, hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19”, toàn tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch; tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều suất quà, tiền mặt, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch. Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Qua phong trào thi đua, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực góp phần phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt đã xuất hiện nhiều tấm gương doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng được các cấp biểu dương, khen thưởng. Nổi bật là Công ty TNHH S&D Quảng Bình đã thành lập và cho ra mắt mô hình “Tổ an toàn Covid - 19” lưu động trên xe ô tô chở công nhân lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát dịch bệnh, tăng cường thêm “lá chắn” đảm bảo an toàn cho người lao động và ổn định sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp... Để biểu dương, khích lệ phong trào thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 43 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức, đoàn thể cũng đã quan tâm gắn việc thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua hằng năm với thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM); tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động hưởng ứng như “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “5 không 3 sạch”… góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn; nhiều hợp tác xã tạo thêm việc làm, cải thiện nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động, gắn phát triển kinh tế với “Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Đặc biệt, một số mô hình nổi bật đã xuất hiện và được nhân rộng như: “Tuyến đường NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Gia đình 5 có - 3 sạch - NTM kiểu mẫu”, “Hàng rào xanh NTM”, “Đường hoa kiểu mẫu”; “Đề án xây dựng mô hình khu dân cư NTM, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu”; “Làng quê đáng sống”… đã giúp đời sống người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc, góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn NTM chiếm 68,8% tổng số xã; có 02 đơn vị cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM (TP. Đồng Hới và TX. Ba Đồn). Toàn tỉnh có 37 khu dân cư NTM kiểu mẫu; 62 vườn mẫu; 03 thôn, bản đạt chuẩn NTM tại các xã đặc biệt khó khăn.

Với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh cũng đã chủ động ban hành thể chế, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo trên địa bàn và đẩy mạnh nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào dân tộc ở nông thôn, hỗ trợ, chăm lo đồng bào dân tộc từng bước xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp những hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, đó là: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quảng Bình, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Quảng Bình, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn VINGROUP, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải - Chi nhánh Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis)… Nhờ sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đến nay, toàn tỉnh còn 10.770 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,17%; 10.611 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,11%. 

Đối với phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền tới tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn bán, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động họp mặt, đối thoại, tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, quy mô hoạt động. Nhiều phong trào thi đua được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, phát động, tiêu biểu như phong trào thi đua: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Liên kết phát triển sản xuất”..., qua đó thực hiện được tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, tăng năng suất lao động, tạo sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, tăng thu nhập cho người lao động… Ngoài ra, còn nhiều phong trào thi đua do tỉnh và các cơ quan, ban ngành địa phương phát động gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Thi đua Quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”;“Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... cũng tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa quan tâm đến công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tại ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý. Công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên, chưa tạo được động lực thúc đẩy các phong trào thi đua…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh sẽ tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp trong tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách, môi trường thuận lợi để các nhân tố mới phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập thể, tạo sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cũng tích cực phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực; động viên khen thưởng kịp thời, nêu gương, giáo dục và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; đặc biệt sẽ phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua để qua đó phát hiện được những điển hình tiên tiến nhằm có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng trong thời gian tới.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập