Chi tiết bài viết

Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân

16:21, Thứ Sáu, 26-4-2024

(Quang Binh Portal) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng đi kèm với đó là nguy cơ tiềm tàng về việc lợi dụng không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Bên cạnh những lợi ích truyền thống, dữ liệu cá nhân cũng dần trở thành một loại tài sản và là mục tiêu được đối tượng phạm tội công nghệ cao nhắm đến, chiếm đoạt để sử dụng với mục đích xấu.

Công an tỉnh Quảng Bình triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”

Trước tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực, trong nước; thường xuyên thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hoạt động tinh vi của thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trong sử dụng nguồn dữ liệu cá nhân đã chiếm đoạt được. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số Quốc gia.

Tại Quảng Bình, tình hình liên quan đến an ninh mạng thời gian qua cơ bản ổn định. Qua công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp trên môi trường mạng như tấn công mạng, gián điệp mạng, chưa để xảy ra tình trạng lộ, mất bí mật Nhà nước trên không gian mạng gây hậu quả nghiêm trọng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai và cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó chú trọng đến quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu. Riêng đối với công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu, UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng hồ sơ đánh giá cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai giải pháp cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu cá nhân đang lưu trữ, xử lý trên các hệ thống phần mềm.

Năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ động lồng ghép, đánh giá công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân do cơ quan, đơn vị thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác thu thập, quản lý, xử lý, chuyển giao dữ liệu cá nhân của các cơ quan chủ quản nhằm thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ động rà soát, phát hiện nguy cơ gây lộ dữ liệu cá nhân tại đơn vị trên địa bàn và có văn bản chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Qua theo dõi, công tác thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân và việc áp dụng các biện pháp, điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan chủ quản được tiến hành theo đúng quy định, trình tự, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị theo phân công, phân cấp được giao.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình thường xuyên, triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh đã khám phá, đấu tranh, khởi tố thành công 01 vụ việc liên quan đến các đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” (là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP) của nhiều người trên phạm vi cả nước, được lãnh đạo các cấp biểu dương, ghi nhận.

Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân tuy đã được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, vận động thực hiện, chưa được sự quan tâm đúng mức. Việc tham mưu triển khai giải pháp, biện pháp về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, việc quản lý tập trung còn chưa có mô hình thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Một bộ phận người dân còn hạn chế về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; đối với việc nhận diện phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân còn có thái độ chủ quan, chưa coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Công tác đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do tính chất, thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp; chế tài xử lý của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới dữ liệu cá nhân còn nhiều thiếu sót…

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người. Trong thời gian tới, khi xu hướng tội phạm được dịch chuyển dần từ phương thức hoạt động truyền thống sang hoạt động ẩn danh trên không gian mạng, tình trạng chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều yếu tố phức tạp, đa dạng về các nguồn, loại dữ liệu, phương thức thủ đoạn của đối tượng sẽ ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cơ quan, đơn vị địa phương có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt là cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế khi triển khai thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số Quốc gia, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao hoạt động phòng ngừa xã hội, tập trung vào nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin hiện đại, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin đi đôi với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, an toàn an ninh thông tin; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, huấn luyện cho lực lượng tham gia bảo vệ, đấu tranh trên không gian mạng nói chung và lực lượng chuyên trách làm công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng; có chính sách đãi ngộ phù hợp để xây dựng nguồn nhân lực về an ninh mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ động nắm và dự báo đúng tình hình trên không gian mạng, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng liên quan đến dữ liệu cá nhân, nhất là hoạt động chuyển giao trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân chiếm đoạt, mua bán; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập