Chi tiết bài viết

Năm 2023, thị xã Ba Đồn phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 437,250 tỷ đồng

16:21, Thứ Tư, 21-12-2022

(Quang Binh Portal) - Năm 2022, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để tăng thu, đảm bảo nguồn thu nên trong điều kiện có nhiều khó khăn, thu ngân sách của thị xã vẫn vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn thị xã thực hiện được khoảng 463,476 tỷ đồng, đạt 128,51% kế hoạch dự toán tỉnh giao và 125,04% dự toán HĐND thị xã giao.

Cụ thể, thuế ngoài quốc doanh 30,500 tỷ đồng, đạt 108,93% kế hoạch; thuế trước bạ 36 tỷ đồng, đạt 102,86% kế hoạch; tiền thuê đất 4,960 tỷ đồng, tăng 11 lần kế hoạch; thu tiền cấp quyền sử dụng đất 350 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch tỉnh giao và 120,69% kế hoạch thị xã giao; phí và lệ phí cân đối ngân sách 03 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch; thu khác cân đối ngân sách 10,500 tỷ đồng, đạt 210% kế hoạch; thu cố định tại xã, phường 1,921 tỷ đồng, đạt 147,77% kế hoạch… Tuy nhiên, khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước chưa đạt kế hoạch đề ra (53,33% kế hoạch), giảm 69,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, thị xã Ba Đồn cũng quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 945,709 tỷ đồng, đạt 127,97% dự toán địa phương, trong đó chi đầu tư phát triển 364,486 tỷ đồng, đạt 138,72% kế hoạch; chi thường xuyên 581,223 tỷ đồng, đạt 122,03% kế hoạch. 

Năm 2023, thị xã tiếp tục đẩy mạnh giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý chặt chẽ các nguồn thu - chi ngân sách trên địa bàn, sử dụng có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia, chống thất thoát lãng phí; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư phát triển, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát, xác định các đối tượng được giao đất, cho thuê đất, các doanh nghiệp khai thác tài nguyên nợ thuế nhiều năm để đôn đốc thu nộp đầy đủ vào ngân sách; tăng cường công tác thu hút đầu tư, chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã ký kết hợp tác đầu tư tại thị xã… phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 437,250 tỷ đồng.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập