Chi tiết bài viết

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

17:4, Thứ Tư, 28-12-2022

(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3627/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, toàn tỉnh có 257.085 hộ dân cư, trong đó tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo) chiếm 9,76% với 25.103 hộ, gồm tỷ lệ hộ nghèo 5,0% với 12.855 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 4,76% với 12.248 hộ.

Tỷ lệ nghèo đa chiều theo khu vực thành thị chiếm 3,29% với 1.804 hộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo 1,44% với 791 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 1,85% với 1.013 hộ.

Tỷ lệ nghèo đa chiều theo khu vực nông thôn chiếm 11,52% với 23.299 hộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo 5,96% với 12.064 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 5,55% với 11.235 hộ.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác trong năm 2023 theo quy định của pháp luật.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập