Chi tiết bài viết

Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2023 đạt 77.484,8 tấn

16:12, Thứ Sáu, 22-9-2023

(Quang Binh Portal) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng thuỷ sản duy trì ổn định, thời tiết tương đối thuận lợi đã tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi bám biển khai thác hải sản cũng như nuôi trồng thủy sản; ngư trường khai thác chủ yếu ở vùng lộng, vùng khơi. Nhờ đó, sản lượng thủy sản tăng khá.

Cụ thể, sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2023 đạt 77.484,8 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác đạt 67.985 tấn, tăng 05%; sản lượng nuôi trồng đạt gần 9.500 tấn, tăng 2,6%.

Đối tượng khai thác và nuôi trồng chính là cá, tôm, trong đó cá khai thác đạt 63.896,4 tấn, tăng 5,0%; tôm 4.840,2 tấn, tăng 2,1%, còn lại các thủy sản khác.

Cùng với việc động viên, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, nuôi trồng thủy hải sản, các sở, ngành, địa phương cũng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Toàn tỉnh hiện có khoảng 6.000 tàu cá với khoảng 3.600 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 m trở lên, trong đó hơn 1.100 tàu từ 15 m trở lên tham gia sản xuất, khai thác thủy sản trên vùng biển xa và tăng cường sự hiện diện hợp pháp trên các vùng biển, góp phần tích cực tham gia khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập