Chi tiết bài viết

9 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.800 tỷ đồng

8:13, Thứ Tư, 4-10-2023

(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác nguồn thu ngân sách.

Tính đến hết tháng 9/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh (NSNN) thực hiện được hơn 3.800 tỷ đồng, đạt 62% dự toán Trung ương giao; đạt 54,5% dự toán địa phương giao, trong đó thu nội địa đạt hơn 3.437 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 375 tỷ đồng.

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật NSNN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị. Tổng chi NSNN trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện gần 10.500 tỷ đồng, đạt 79% dự toán Trung ương giao, đạt 73% dự toán địa phương giao.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách còn nhiều khó khăn, chưa đạt tiến độ đề ra, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp so với dự toán.

UBND tỉnh hiện đang quyết liệt chỉ đạo công tác thu, chi, điều hành NSNN các tháng cuối năm 2023 nhằm thu đúng, thu đủ, kịp thời, phấn đấu đạt dự toán thu NSNN ở mức cao nhất. 

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập