Chi tiết bài viết

Tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh hơn 1.032,6 tỷ đồng

17:4, Thứ Ba, 17-10-2023

(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến ngày 30/9/2023, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh hơn 1.032,6 tỷ đồng, tăng 22,7 tỷ đồng (tăng 2,2%) so với thời điểm ngày 31/12/2022. Trong đó, số tiền thuế nợ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và tiền thuê đất của 16 doanh nghiệp nợ thuế lớn là hơn 611 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 59,2%).

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Tập đoàn FLC (hơn 269 tỷ đồng), tiếp đến là Công ty Cổ phần Khai thác, sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình (gần 127 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 (hơn 75,7 tỷ đồng)...

Để xử lý nợ đọng thuế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế để thu hồi tiền thuế nợ; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế thành lập đoàn liên ngành chống thất thu thực hiện đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế tại các doanh nghiệp nợ thuế lớn. Tuy nhiên, đến nay, nợ thuế vẫn ở mức cao.

Để đảm bảo công tác thu hồi nợ đọng thuế đạt hiệu quả trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo luật định để thu nợ thuế đối với đơn vị thiếu ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường thu nợ đọng thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, thuê đất; đồng thời tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập