Chi tiết bài viết

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch

10:41, Thứ Năm, 13-5-2021

 Tải về

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)