Chi tiết bài viết

Trường THPT Ngô Quyền: Thông báo mời chào hàng

9:51, Thứ Năm, 21-3-2019

Trường THPT Ngô Quyền thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ dạy và học thuộc kinh phí chi thường xuyên của Trường năm 2019, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ dạy và học thuộc kinh phí chi thường xuyên của Trường năm 2019.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy và học.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 07h giờ30, ngày 22 tháng 3 năm 2019 đến trước 08h, ngày 29 tháng 3 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Ngô Quyền

- Địa chỉ: TK 2 - TT Hoàn Lão – Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232 3863090

7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

8. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ, bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh;

9. Thời điểm đóng thầu: 08h00, ngày 29 tháng 3 năm 2019.

10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thái

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)