Trường THPT Nguyễn Trãi: Thông báo mời chào hàng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy

10:26, Thứ Ba, 2-4-2019

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo mời chào hàng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8h giờ 00, ngày 02 tháng 4 năm 2019 đến trước 8h30, ngày 10 tháng 4 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Nguyễn Trãi

- Xã Phúc Trạch- Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.504.564

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 8h 30, ngày 10 tháng 4 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Hải

Các tin khác