Trường THPT Lương Thế Vinh: Thông báo mời chào hàng

8:40, Thứ Tư, 4-3-2020

Trường THPT Lương Thế Vinh (Địa chỉ: Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) thông báo mời chào hàng mua sắm thiết bị dạy học, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học

Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8h giờ 00, ngày 03 tháng 03 năm 2020 đến trước 8h 30, ngày 10 tháng 3 năm 2020.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Lương Thế Vinh - Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 8h 30, ngày 10 tháng 3 năm 2020

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Liên

Các tin khác