Trường THPT Nguyễn Trãi: Thông báo mời chào hàng

15:54, Thứ Sáu, 24-4-2020

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học

Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2020 đến trước 8h 30, ngày 11 tháng 5 năm 2020.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Nguyễn Trãi.

- Phúc Trạch – Bố Trạch- tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3679297

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 8h 30, ngày 11 tháng 5 năm 2020

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 11 tháng 5 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Hải

Các tin khác