Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng mua sắm tài sản phục vụ công tác

13:47, Thứ Ba, 12-5-2020

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình thông báo mời chào hàng mua sắm tài sản phục vụ công tác, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá

4. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8h giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2020 đến trước 8h 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020.

5. Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

Địa chỉ: 17A Quang Trung – Đồng Hới – Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3822153; Fax: 0232.3822808

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm nộp báo giá: 8h 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020

8. Thời điểm mở báo giá: 9 giờ 30, ngày 20 tháng 5 năm 2020

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lý

Các tin khác