Sở Khoa học và Công nghệ: Mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị âm thanh, loa máy

9:46, Thứ Hai, 7-12-2020

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh, loa máy phục vụ công tác, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh, loa máy phục vụ công tác của Sở

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá

5. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08h00’, ngày 11 tháng 12 năm 2020 đến trước 08h30’, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

6. Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

Địa chỉ: 17A Quang Trung – Đồng Hới – Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3822153

7. Bảo đảm dự thầu: Không

8. Thời điểm nộp báo giá: 08h30’, ngày 15 tháng 12 năm 2020

9. Thời điểm mở báo giá: 09h30’, ngày 15 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lý 

Các tin khác