Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sự dụng đất

10:38, Thứ Hai, 28-12-2020

Căn cứ Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị HADALAND Bảo Ninh Green City; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị HADALAND Bảo Ninh Green City với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ. Hình thành khu đô thị mới khang trang, hiện đại. Đáp ứng nhu cầu nhà ở và cung cấp dịch vụ của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị cho thành phố Đồng Hới

- Quy mô đầu tư: Quy mô diện tích đất thực hiện dự án: 259.009,03m2; Quy mô dân số dự kiến khoảng 3.200 người (chi tiết theo Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị HADLAND Bảo Ninh Green City, tỷ lệ 1/500 và Văn bản số 798/UBND-TH ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án – có các Văn bản kèm theo Thông báo này).

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng: 1.750.000.000.000 đồng (Một ngàn bảy trăm năm mươi tỷ đồng).

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (ước tính): 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ thời điểm nhà nước giao đất, cho thuê đất; Tiến độ thực hiện dự án: 6 năm, kể từ ngày có quyết định chấp thuận đầu tư dự án.

Trong đó dự kiến:

+ Quý II năm 2021: Kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

+ Quý III năm 2021: Ra Quyết định đầu tư.

+ Quý IV năm 2021: Hoàn thành công tác bồi thường GPMB, Quyết định giao đất và chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng.

+ Từ năm 2022 đến năm 2027: Thực hiện đầu tư các hạng mục của dự án; tổ chức nghiệm thu, bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

6. Diện tích khu đất: 259.009,03m2

7. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo các chức năng sử dụng đất đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt trong đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị HADLAND Bảo Ninh Green City, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 14/10/2019.

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 10h ngày 27/01/2021

9. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Số điện thoại: 0232 3821 869

- Sổ fax: 0232. 3821520

- Các thông tin khác về dự án: Có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kèm theo.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

>>> Nhấn vào đây để xem các thông tin về Dự án.

GIÁM ĐỐC
Phan Phong Phú

 

 

 

Các tin khác