Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Lý Nhân, huyện Bố Trạch

10:5, Thứ Năm, 30-3-2023

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19/01/2023  của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới Lý Nhân, huyện Bố Trạch (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời là quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất); Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lý Nhân, huyện Bố Trạch;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Lý Nhân, huyện Bố Trạch với các thông tin như sau:

I. Tên dự án: Khu đô thị mới Lý Nhân, huyện Bố Trạch. 

A. Mục tiêu đầu tư: Hiện thực hóa Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; quy hoạch sử dụng đất; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; hình thành khu đô thị mới; phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực; từng bước nâng cấp đô thị; huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các nhà đầu tư, doanh nghiệp để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

B.  Quy mô đầu tư của dự án:  

1. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 387.304,14m²

2. Quy mô xây dựng: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại các Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 07/6/2022, số 1497/QĐ-UBND ngày 07/6/2022, gồm các hạng mục chính:

a. Phần công trình HTKT: Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật với quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 387.304,14m² (san nền, đường giao thông; bãi đỗ xe; cấp nước, phòng cháy chữa cháy; thoát nước thải và vệ sinh môi trường, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; công viên cây xanh, mặt nước; thông tin liên lạc...);  

b. Phần công trình thương mại dịch vụ:  Đầu tư xây dựng hoàn thiện 03 công trình thương mại dịch vụ:  

+ 01 công trình thương mại dịch vụ, chiều cao 2 tầng với diện tích sử dụng đất 2.892,74m², diện tích sàn xây dựng khoảng 4.049,84m² tại lô đất có ký hiệu TMDV 

+ 01 công trình thương mại dịch vụ, chiều cao 2 tầng với diện tích sử dụng đất 3.365,79m², diện tích sàn xây dựng khoảng 4.038,95m² tại lô đất có kí hiệu TMDV2 

+ 01 công trình thương mại dịch vụ, chiều cao 2 tầng với diện tích sử dụng đất 2.526,4m², diện tích sàn xây dựng khoảng 3.031,68m² tại lô đất có kí hiệu TMDV1. 

Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao các công trình tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt.

c.  Phần công trình hạ tầng xã hội: 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện 01 công trình trường mầm non 2 tầng với diện tích sử dụng đất 1.931,80m²; diện tích sàn xây dựng khoảng 1.545,44m²; mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt;

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện 01 công trình nhà văn hóa 1 tầng với diện tích sử dụng đất 2.425,21m²; diện tích sàn xây dựng khoảng 970,08m²; mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt.

d.  Phần công trình nhà ở: Dự án hình thành 945 lô đất ở mới, với tổng diện tích đất ở khoảng 125.239,10m2, bao gồm: Đất ở chung cư 03 lô với diện tích khoảng 10.645,99m2; đất ở liền kề và đất ở liền kề kết hợp kinh doanh 942 lô với diện tích khoảng 114.593,11m², trong đó: 

- Nhà chung cư: xây dựng 03 tòa nhà chung cư tại 03 lô đất quy hoạch đất nhà ở chung cư:

+  01 nhà ở chung cư khoảng 169 căn hộ với diện tích sử dụng đất khoảng 2.788,93 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 23.427,01m2, chiều cao: 12 tầng; 

+ 01 nhà ở chung cư khoảng 203 căn hộ với diện tích sử dụng đất khoảng 3.352,35m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 28.159,74m2, chiều cao: 12 tầng;

+ 01 nhà ở chung cư khoảng 234 căn hộ với diện tích sử dụng đất khoảng 4.504,71m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 32.433,91m2, chiều cao: 12 tầng.

-  Nhà ở liền kề: 

+ Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 350 căn nhà ở liền kề kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ tại các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang 48m, 21m, 15m, 12m; diện tích sử dụng đất khoảng 33.866,50m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 101.599,5m2; chiều cao: 03 tầng; mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt;  

+ Quỹ đất ở được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở theo thiết kế mẫu được duyệt sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng các quy định hiện hành: 592 lô với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 73.871,71m2;
Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao các công trình tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt.

3. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: 

 Tổng số lượng các loại nhà ở khoảng 1548 căn, bao gồm:

+ Khoảng 350 căn nhà ở liền kề kết hợp kinh doanh (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài), tại các vị trí nằm ngoài khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong các dự án nhà ở, khu đô thị được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022;  

+ Khoảng 606 căn hộ tại chung cư cao tầng tại 03 tòa nhà chung.

+ Nhà đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo mẫu thiết kế được duyệt: Khoảng 592 căn tại các lô đất ở nằm trong khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong các dự án nhà ở, khu đô thị được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022;  

4. Quy mô dân số: Khoảng 3200 người;

5. Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Dự án thuộc Đô thị loại IV, không thuộc trường hợp bắt buộc dành 20% diện tích đất ở của dự án để xây dựng NOXH (Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Quy mô đầu tư dự án tại chủ trương đầu tư đang là sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể tại bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt theo các quy định hiện hành.

 (Ký hiệu các lô đất theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 07/6/2022, số 1497/QĐ-UBND ngày 07/06/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông thôn Lý Nhân, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500 và Quy hoạch chi tiết khu đô thị Lý Nhân, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500).

II. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (dự kiến): 1.833   tỷ đồng

III. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (dự kiến): 12  tỷ đồng

IV. Thời hạn, tiến độ đầu tư:  

1. Thời hạn hoạt động của dự án: Trong vòng 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc mua đất ở để xây nhà ở được sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai. Đất thương mại, dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

2. Tiến độ đầu tư: Không quá 06 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư, dự kiến từ:  năm 2023 đến năm 2028.

V. Địa điểm thực hiện dự án:  Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

VI. Diện tích khu đất:  Khoảng 387.304,14m² (diện tích chính xác sẽ xác định trong quá trình giao đất).

VII. Mục đích sử dụng đất: Mục đích sử dụng đất: Đất ở ; Đất trường mầm non; Đất công cộng; Đất thương mại - dịch vụ; Bãi đỗ xe; Đất cây xanh; Mặt nước; Đất giao thông, nhà văn hóa, công viên, cây xanh kết hợp hạ tầng kỹ thuật (rãnh R3).

VIII. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:  

Ngày 08/5/2023.

IX. Thông tin liên hệ: 

-    Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình.

-    Địa chỉ: Đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

-    Số điện thoại: 0232 3821 869

-    Sổ fax: 0232. 3821520

- Các thông tin khác về dự án: Có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Bình kèm theo Thông báo này.

X. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số (nếu chưa có) và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

>>> Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập