Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới (khu đô thị mới)

10:11, Thứ Năm, 30-3-2023

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời là quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất); Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới (khu đô thị mới);

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới với các thông tin như sau:

I. Tên dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới (khu đô thị mới). 

A. Mục tiêu đầu tư: Hiện thực hóa Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành khu đô thị mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực; cung cấp các tiện ích dịch vụ cho cộng đồng dân cư, tạo cảnh quan kiến trúc của khu vực; từng bước nâng cấp đô thị; huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các nhà đầu tư, doanh nghiệp để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

B.  Quy mô đầu tư của dự án:  

 b.1. Diện tích sử dụng đất: 305.000m2

 b.2. Vị trí thực hiện dự án: Theo quy hoạch phân khu khu vực phát triển đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình. Vị trí thực hiện dự án xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp đường Nguyễn Đang Tuân, Nguyễn Văn Cừ, và khu dân cư cũ;

- Phía Nam giáp với khu vực quy hoạch công viên cây xanh;

- Phía Đông giáp đất nhóm nhà ở;

- Phía Tây giáp đường sắt Bắc Nam.

b.3. Dự kiến cơ cấu, lệ sử dụng đất

Theo Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000, cơ cấu, tỷ lệ sử dụng đất dự kiến như sauTT

TT

Chức năng sử dụng đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Đất ở

88.777

29,1

Đất nhà ở xã hội

22.513

7,4

Đất trường mầm non

4.925

1,6

Đất công cộng

9.444

3,1

Đất thương mại - dịch vụ

9.973

3,3

Bãi đỗ xe

5.685

1,9

Đất cây xanh

37.203

12,2

Mặt nước

9.222

3,0

Đất giao thông

117.258

38,4

Tổng diện tích thực hiện dự án

305.000

100

b.4. Quy mô xây dựng:  Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, quy hoạch chi tiết được duyệt và chủ trương đầu tư dự án được chấp thuận, gồm các hạng mục chính:

b.4.1. Phần công trình HTKT: Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật với quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 305.000m2 (san nền, đường giao thông; bãi đỗ xe; cấp nước, phòng cháy chữa cháy; thoát nước mưa; thoát nước thải và vệ sinh môi trường, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; công viên cây xanh, mặt nước; thông tin liên lạc,...);  

b.4.2. Phần công trình nhà ở: Dự án có tổng diện tích đất ở khoảng 111.290m2. Trong đó: 

- Nhà ở xã hội: diện tích khoảng 22.513m2, chiếm tỷ lệ 20% tổng diện tích toàn bộ đất ở của dự án. Đối với quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước sau khi đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. 

- Nhà ở thương mại: 

+ Xây dựng tối thiểu khoảng 106 căn với diện tích sử dụng đất khoảng 23.407m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 47.640m2 (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) tại các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường cảnh quan chính, tuyến đường trong khu vực trung tâm; tuyến đường có mặt cắt ngang từ 22,5m trở lên; chiều cao dự kiến: 03 tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt;

+ Quỹ đất ở được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở theo thiết kế mẫu được duyệt sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng các quy định hiện hành: khoảng 384 lô, với diện tích đất ở khoảng 65.370m2; chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

b.4.3. Phần công trình thương mại dịch vụ: Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình thương mại dịch vụ với diện tích sử dụng đất khoảng 9.973m²; diện tích sàn xây dựng khoảng 23.936m²; số tầng dự kiến: 4, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

b.4.4.  Phần công trình hạ tầng xã hội: Đối với phần diện tích quy hoạch đất công trình công cộng với diện tích khoảng 9.444m2; đất trường mầm non với diện tích khoảng 4.925m2, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước sau khi đầu tư hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật..

b.5. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở:  Tổng số lượng các loại nhà khoảng 490 căn, bao gồm:

- Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài khoảng 106 căn;

- Nhà đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo mẫu thiết kế được duyệt khoảng 384 căn tại các lô đất có vị trí nằm trong khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong các dự án nhà ở, khu đô thị được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022.

b.6. Quy mô dân số: Khoảng 2.000 người (Quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể theo quy hoạch chi tiết dự án được duyệt)

b.7. Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:  Diện tích khoảng 22.513m2. Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, thiết kế dự án phải đảm bảo diện tích đất dành để phát triển nhà ở xã hội chiếm tối thiểu 20% tổng diện tích đất ở của dự án.

b.8. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án; sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương.

b.8.1. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án:

 - Hạ tầng bên trong dự án: 

Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu khu vực phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết được duyệt (bao gồm các hạng mục: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc, công trình công cộng, …) đảm bảo việc đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ..; đầu tư xây dựng nhà ở theo sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở; công trình hạ tầng xã hội theo chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận. 

- Hạ tầng bên ngoài dự án: Đảm bảo khớp nối các hệ thống hạ tầng giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc trong và ngoài phạm vi dự án, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị được duyệt.

b.8.2. Sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

- Phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh:

Nhà đầu tư được phép giữ lại để đầu tư kinh doanh đất ở; các sản phẩm bất động sản được đầu tư xây dựng trên các lô đất được quy hoạch là đất ở, đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương: 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: đường giao thông; bãi đỗ xe; cấp nước, phòng cháy chữa cháy; thoát nước thải và vệ sinh môi trường, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; công viên cây xanh, mặt nước; thông tin liên lạc,... Phần diện tích quy hoạch đất công trình công cộng và đất trường mầm non (sau khi đầu tư hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật) theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thiết lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ bảo trì, bảo hành công trình theo quy định pháp luật; nhà đầu tư có trách nhiệm lập thủ tục và thực hiện công tác bàn giao hệ thống hạ tầng đô thị đã xây dựng xong cho chính quyền địa phương hoặc các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành để tiếp nhận và quản lý vận hành, đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giao công trình và quản lý khai thác công trình theo đúng quy định. Việc lưu trữ hồ sơ thiết kế công trình, hồ sơ hoàn công công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở; nhà đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và bảo hành đối với công trình chuyển giao theo quy định của pháp luật. Đối với công trình đã qua sử dụng, trước khi chuyển giao phải tiến hành đánh giá chất lượng, giá trị và hoàn thành các công tác bảo trì cần thiết.

Trong thời gian nhà đầu tư chưa bàn giao cho chính quyền địa phương hoặc các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì công trình; đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện các dịch vụ thiết yếu cho các hộ dân đến cư trú.
 Các chỉ tiêu quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất, quy mô đầu tư tại chủ trương đầu tư đang là sơ bộ theo quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Quảng Bình    phê duyệt tại Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 và sẽ được xác định cụ thể tại bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt theo các quy định pháp luật hiện hành.

II. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (dự kiến): 742 tỷ đồng

III. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (dự kiến):  70  tỷ đồng

IV. Thời hạn, tiến độ đầu tư:  

1. Thời hạn hoạt động của dự án: Trong vòng 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc mua đất ở để xây nhà được sử dụng ổn định, lâu dài. 

2. Tiến độ đầu tư: Không quá 05 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư, dự kiến từ năm 2022 đến năm 2026.

V. Địa điểm thực hiện dự án: phường Đức Ninh Đông và phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

VI. Diện tích khu đất:  Khoảng 305.000m2 (diện tích chính xác sẽ xác định trong quá trình giao đất)

VII. Mục đích sử dụng đất:  Đất ở; Đất nhà ở xã hội; Đất trường mầm non; Đất công cộng; Đất thương mại - dịch vụ; Bãi đỗ xe; Đất cây xanh; Mặt nước; Đất giao thông. 

VIII. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:  

Ngày 06/5/2023.

IX. Thông tin liên hệ: 

-    Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình.

-    Địa chỉ: Đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

-    Số điện thoại: 0232 3821 869

-    Sổ fax: 0232. 3821520

 - Các thông tin khác về dự án: Có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Bình kèm theo Thông báo này.

X. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số (nếu chưa có) và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

>>> Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập