Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm dự án Khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới

17:6, Thứ Hai, 5-6-2023

Khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Dự án) đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Ngày 26/05/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án tại Quyết định số 1301/QĐ-UBND.

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 20/03/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời là quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất);

Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 26/05/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới với các thông tin như sau:

I. Tên dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

A. Mục tiêu đầu tư: Hiện thực hóa Quy hoạch xây dựng; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành khu đô thị mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phục vụ đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong khu vực; cung cấp các tiện ích dịch vụ, tạo cảnh quan kiến trúc của khu vực; chỉnh trang, từng bước nâng cấp đô thị; huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các nhà đầu tư, doanh nghiệp để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đầu tư kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

B. Quy mô đầu tư của dự án:

1. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 203.627,6m2
.
2. Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và chủ trương đầu tư dự án được chấp thuận, gồm các hạng mục chính:

a. Phần công trình HTKT: Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, đường giao thông, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc… đảm bảo việc đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực;

b. Phần công trình nhà ở: Dự án có tổng diện tích đất ở khoảng 71.121,50m2. Trong đó:

- Nhà ở xã hội: xây dựng khu chung cư nhà ở xã hội khoảng 230 căn hộ với diện tích sử dụng đất khoảng 14.229,9 m2 (chiếm tỷ lệ 20,0% tổng diện tích đất ở của toàn dự án); tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 28.459,8m2; chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích các căn hộ tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết được duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

- Nhà ở thương mại thấp tầng:

+ Xây dựng khoảng 97 căn với diện tích sử dụng đất khoảng 19.986,4 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 103.334,2m2 (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) tại các vị trí nằm ngoài khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình; chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết được duyệt.

Số lượng nhà ở phải xây là tối thiểu, trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, quá trình triển khai dự án ưu tiên, khuyến khích các nhà đầu tư đề xuất tỷ lệ, số lượng xây dựng nhà ở cao hơn so với chủ trương đầu tư Dự án đã được chấp thuận.

+ Quỹ đất ở được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở theo thiết kế mẫu được duyệt sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng các quy định hiện hành: khoảng 343 lô, với diện tích sử dụng đất khoảng 30.474,3m2; chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết được phê duyệt. (Khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình và sẽ được xác định cụ thể theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt).

- Nhà ở hỗn hợp cao tầng (nhà chung cư): Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ theo thiết kế được phê duyệt công trình nhà ở hỗn hợp cao tầng với diện tích sử dụng đất khoảng 6.430,90m2, số lượng căn hộ: khoảng 750 căn; tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 85.000 m2; chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

c. Phần công trình thương mại, dịch vụ: Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình thương mại dịch vụ theo quy hoạch chi tiết được duyệt (nếu có).

d. Phần các công trình hạ tầng xã hội:

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ: phần công viên cây xanh với diện tích khoảng 11.943,30m2; phần quảng trường với diện tích khoảng 74.820,80m2;

- Đầu tư xây dựng và khai thác công trình trường mầm non với diện tích sử dụng đất khoảng 2.181,30m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.617,6m2; chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

3. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở:

Tổng số lượng các loại nhà khoảng 1.420 căn, bao gồm:

- Nhà ở xã hội: Khoảng 230 căn.

- Nhà ở thương mại thấp tầng:

+ Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài khoảng 97 căn;

+ Chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo mẫu thiết kế được duyệt khoảng 343 căn.

- Nhà ở hỗn hợp cao tầng (nhà chung cư): Khoảng 750 căn.

4. Quy mô dân số: Khoảng 3.520 người;

5. Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Diện tích khoảng 14.229,90 m2. Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, thiết kế dự án phải đảm bảo diện tích đất dành để phát triển nhà ở xã hội chiếm tối thiểu 20% tổng diện tích đất ở của toàn bộ dự án.

II. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (dự kiến): 1.996 tỷ đồng

III. Sơ bộchi phí bồi thường, hỗtrợ, tái định cư (dự kiến): 66 tỷ đồng

IV. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

1. Thời hạn hoạt động của dự án: Trong vòng 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc mua đất ở để xây nhà ở được sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất thương mại, dịch vụ, đất trường mầm non, các loại đất thuê,…: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Tiến độ đầu tư: Không quá 06 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư, dự kiến từ: năm 2023 đến năm 2028.

V. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

VI. Diện tích khu đất: Khoảng 203.627,6m2 (không bao gồm phạm vi tuyến đường ven biển và tuyến đường nối từ đường ven biển lên cầu Nhật Lệ 3); diện tích chính xác sẽ xác định trong quá trình giao đất.

VII. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Đất cây xanh; Đất trường mầm non; Đất công cộng; Đất hạ tầng kỹ thuật; Đất quảng trường; Đất giao thông.

VIII. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 15/07/2023.

IX. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Số điện thoại: 0232 3821 869

- Số fax: 0232. 3821520

- Các thông tin khác về dự án: Có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Bình kèm theo Thông báo này.

X. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số (nếu chưa có) và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập