Chi tiết bài viết

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HK Đồng Hới”

17:12, Thứ Tư, 5-7-2023

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-TCTCHKVN ngày 23/6/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam — CTCP về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 — Cảng HK Đồng Hới”;

Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-TCTCHKVN ngày 03/7/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam — CTCP về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển, dự toán chi phí thù lao cho chuyên gia tham gia Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng Nhà ga hành khách T2 — Cảng HK Đông Hới”;

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HK Đồng Hới”, với các nội dung như sau:

1. Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HK Đồng Hới”.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

3. Hình thức thi tuyển rộng rãi:

- Hình thức thi tuyển rộng rãi.

- Đối tượng dự thi: là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị dự thi) trong nước và nước ngoài có năng lực chuyên môn phù hợp và tự nguyện tham gia.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

- Thời gian bắt đầu tham gia dự thi từ ngày 05/7/2023.

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h30 ngày 05/8/2023.

- Địa điểm tổ chức thi tuyển và tiếp nhận hồ sơ dự thi:

+ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Địa chỉ: số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Người liên hệ: Ông Phạm Minh Cường, số điện thoại: 0902.596.506, Emai: ks.pmcl987@gmail.com 

5. Hồ sơ, tài liệu: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; Bản vẽ quy hoạch mặt bằng được duyệt,... (được cung cấp miễn phí tại thông báo mời thi tuyển có file đính kèm hoặc trực tiếp tại địa chỉ đơn vị tổ chức).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Cảng hàng không Đồng Hới, xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Lưu ý: Cá nhân, tổ chức mang theo giấy giới thiệu và căn cước công dân khi đến làm việc tại Đơn vị tổ chức thi tuyển. Nội dung chi tiết về thi tuyển được thể hiện tại quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP rất mong nhận được sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia dự thi.

Trân trọng.

>>>  Nhấn vào đây để xem chi tiết các file đính kèm.

>>> Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và Tổ kỹ thuật thi tuyển phương án.

>>> Tổng mặt bằng quy hoạch công trình Cảng hàng không Đồng Hới định hướng 2030.

Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Tất Bình 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập