Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm, Chủ trương đầu tư, Hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lương Ninh, huyện Quảng Ninh

9:21, Thứ Năm, 12-10-2023

Khu đô thị mới Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Dự án) đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án.

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án

Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập