Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo báo mời quan tâm, Chủ trương đầu tư, Hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu

10:54, Thứ Tư, 27-3-2024

Khu đô thị cao cấp Quán Hàu (Dự án) đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Ngày 21/3/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án tại Quyết định số 663/QĐ-UBND.

1. QĐ Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu

2. QĐ phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-YCSBNLKN), Dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập