Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm, Chủ trương đầu tư, Hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới

15:55, Thứ Năm, 11-4-2024

Khu đô thị Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (Dự án) đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án tại Quyết định số 811/QĐ-UBND.

Thông báo mời quan tâm, Chủ trương đầu tư dự án, Yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư bản tiếng Việt và tiếng Anh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập