Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy

8:31, Thứ Ba, 25-6-2024

Dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy sau khi công bố danh mục dự án, yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm và thông báo mời quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đã có 01 nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm.

Thực hiện theo quy định tại khoản 25 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐCP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm và gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy thêm 15 ngày, cụ thể:

- Thời gian bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 24/6/2024;

- Thời gian hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 09/7/2024.

Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Đường 23/8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Số điện thoại: 0232 3821 869

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số (nếu chưa có) và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

(Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia với Mã dự án: PR2400002162). 

Kính mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy.

Thông báo mời quan tâm và Quyết định gia hạn thời gian nộp hồ sơ

Quyết định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm dự án

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập