Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

15:38, Thứ Sáu, 5-7-2024

Dự án Khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới sau khi công bố danh mục dự án, yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm và thông báo mời quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đã có 01 nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm.

Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 25 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Quyết định số 1842/QĐUBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm và gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới thêm 15 ngày, cụ thể:

- Thời gian bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 03/7/2024;

- Thời gian hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 18/7/2024.

Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Bình.

- Địa chỉ: Đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Số điện thoại: 0232 3821 869

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số (nếu chưa có) và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

(Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, E-YCSBNLKN đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia với Mã dự án: PR2400011875).

Kính mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.

Thông báo mời quan tâm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập